Willum de Jong - Bass & Vocals Theo Smink - Guitar & Lead Vocals Peter de Boer - Lead Guitar & Vocals Paul van Hoeven - Drums